AGNIESZKA
SIKORSKA-CELEJEWSKA

Spotkanie w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku

Spotkania w Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie

Spotkanie i warsztaty w Bookafce - Gdańsk

Spotkanie i warsztaty w Łowiczu

Spotkanie w Gimnazjum nr 29, Gdańsk

Spotkanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy