AGNIESZKA
SIKORSKA-CELEJEWSKA

Miesięcznik „Nowe książki”

Kwartalnik „Guliwer”

Dwumiesięcznik „Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji”

Kartalnik „Ryms”

Kwartalnik „Mały pielgrzym”

Inne czasopisma

Portal internetowy www.bromba.pl:

Portal internetowy www.qlturka.pl: